Svenska kyrkan

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat/envikens-forsamling

Öppna förskolan i Envikens sockenstuga tisdagar o fredagar kl. 9-12. Barn 0-6 år välkomna tillsammans med vuxen.

Juniper Bay Gospel
Kontakt: maria.emanuelsson@svenskakyrkan.se

Image