Envikens nya kyrka

Envikens kyrka uppfördes 1956 – 1957, eftersom den gamla kyrkan var för svår att värma upp. Vintertid hade man tvingats hålla gudstjänsterna i kommunalhuset i Rönndalen.

Kyrkan består av ett långhus som täcks av ett brant skifferklätt sadeltak. Vid sydvästra sidan finns ett vapenhus som täcks av ett valmat tak. Vid nordöstra sidan finns ett kyrktorn som täcks av en skifferklädd kupol i två avsatser. Ytterväggarna är vitputsade med grovt kalkcementbruk.
Byggnaden har en stomme av tegel och vilar på en betonggrund som döljs bakom en sockel av gråsten.

Orgeln med 17 stämmor är tillverkad av Olof Hammarberg i Göteborg, den invigdes 5 oktober 1958. 1986 genomfördes en inre restaurering då snickerierna förbättrades och väggarna rengjordes.

2003 lades tornets skiffertäckning om.
Image

Envikens gamla kyrka

Envikens gamla kyrka från 1671 är en populär plats för bland annat bröllop, dop och sommarunderhållning.
Men kyrkan är också en sevärdhet i sig. Ytterväggarna är klädda med faluröda spån och taken är tjärstrukna. Kyrkbänkarna är av handbilade stockar. Orgeln med pipor av trä är byggd 1872 av en lokal orgelbyggare.

Innan den gamla kyrkan byggdes åkte Enviksfolket ända till Svärdsjö kyrka för gudstjänst varje vecka.
Resan var lång, så de skrev till biskopen för att få lov att bygga ett kapell i Enviken.
Men biskopen sa nej.
Enviksborna framhärdade dock – och år 1669 var tålamodet slut.
På eget bevåg ”men uti herrens namn” la de kyrkans första grundsten på plats den 6 maj.
År 1671 stod kapellet i stort sett färdigt.
Image

Görasgården & Skogsmuséet

Görasgården är Envikens Hembygdsgård som sköts av Envikens Hembygdsförening.
Här anordnas bland annat midsommarfirande, utställningar och kaffeservering.

I huvudbyggnaden, som byggdes omkring 1750 vid Göras i Enviksbyn, finns många dalamålningar.
På bottenvåningen av av Göras Trösklada finns ett skogsmuseum där du kan lära dig mer om skogsbruket i Enviksbygden från 1850-talet fram till mekaniseringen omkring 1960.

Adress: Enviksbyn 33, 790 26 Enviken
Hemsida: www.envikenshembygdsforening.se
Mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
Image

Våckelbergets naturreservat

Våckelberget är ett naturreservat och Natura 2000-område.
Från bergets topp har man en vidsträckt utsikt över sjön Balungen och de blånande kringliggande bergen mot horisonten.
Våckelberget är en förkastningsbrant.
I den nedre delen av branten, Hammaren, går en av stigarna in i Trollträdgården, som området nedanför berget kallas.
I Trollträdgården finns växter som vanligtvis bara återfinns på sydligare breddgrader. Här växer bland annat hassel, lönn, hässlebrodd, myskmadra och trolldruva. Anledningen till att dessa växter finns just här är att klimatet påverkas av förkastningsbrantens skyddande verkan. Branten är vänd mot sydsydost vilket gör att solens strålar värmer upp såväl markskiktet som klippan. De topografiska förhållandena gör att Trollträdgården är skyddad från kalla nordliga vindar.
Image

Fäbodar i Enviken

På Grejsans fäbodar finns verksamhet med lantrasgetter ungefär från midsommar och över högsommaren med tillverkning och viss försäljning av fäbodsprodukter i mindre skala. Fäbodarna ligger högt och vackert i sluttningen ovanför tjärnen Grejsen, ca. en halv mil norr om Lamborn i Enviken. Från den övre delen av fäboden har man en vidsträckt utsikt över skogar och sjöar. Gårdarna ligger i klungor, många omgärdade av gärdesgårdar. Flera av dem består av små grå timmerstugor, bevarade i ursprungligt skick. Två kortare vandringsleder utgår från fäboden. Kurbergets och Alderbacka fäbodar är högt belägna, med fin utsikt. På Kurbergets fäbodar hålls varje sommar en ”öppen fäbodag” med underhållning, servering och annan försäljning. På Tängerkölens och Hundsnäs fäbodar finns inga betande djur, men flera gamla intressanta byggnader.
Image

Fiske

I Enviken finns fantastiska fiskevatten! Bland annat Marnäsån, Tängerströmmen och Lambornsån, där det årligen planteras ut ca 150 kg fångstfärdig öring. Här finns även harr och bäckar med bäcköring. I sjön Balungen finns aborre, gädda, sik och öring. Björktjärn är ett populärt fiskevatten för den som är ute efter regnbågsforell. Fiskekort kan du köpa hos Gulf, Tängerdalens Camping och Jonssons Fik & butik.

Mer information kan fås på www.fiskaienviken.se.
Image

Vandringsleder

Om du vill ut i skog och mark finns flera fina vandringsleder i Enviken. Här finns till exempel en del av den gamla Pilgrimsleden som redan på 1100-talet användes för vandringar från Västra Aros (Västerås) till Nidarosdomen i Trondheim. I Enviken finns leden utmärkt från Yttertänger förbi Kurbergets fäbod till Björnås.

Läs här för mer information: www.envikenshembygdsforening.se/index.php/vandringsleder
Image

Skidspår

I Enviken finns bra träningsmöjligheter för längdskidåkare. Envikens IF:s elljusspår är 3 km långt och lätt kuperat, med backar och stakpartier. Totalt finns här 20 km spår. På Lensberget i Övertänger finns också fina spår, med olika slingor som passar både proffs och nybörjare. Kontakta Envikens IF om du vill veta mer.
Image