Envikens Intresseförening

Vill du bli medlem i Envikens Intresseförening hör av dig till någon i styrelsen via mail eller telefon.
Det går också bra att skicka in 100:- till vårt plusgiro 563574-3. Företag faktureras. 

Styrelse

Ordförande
Jessica Davidsson 
0729111395 
jessicadavidsson@live.se

Veronica Zetterberg 
0705454619
veronicazetterberg70@gmail.com

Cecilia Lindoff

Anders Wiklund 
wiklundfalun@hotmail.com

Emma Forsberg 
emmaforsberg@hotmail.com

Manne Staffansson 
msproduk@hotmail.com

Kiki Pers 
0703432372 
kpers@hotmail.com

Mikael Waller 
0705735121
yttertanger@hotmail.com