Envikens Fiber Ekonomiska Förening


Ansökningsblankett

Vi måste bli fler....

 
Nuläge,- konkurrens om bidragen Hoppa på nu eller vänta
Det har nu gått snart två år sedan det blev stopp för att söka bidrag för fiberutbyggnad. Nu är det iallafall på gång att beviljas nya bidragspengar.

Dock är konkurrensen om bidragen betydligt tuffare nu än tidigare. Förmodligen kommer det att behövas att en mycket stor andel av en bys fastighetsägare vill ansluta sig för att få bidrag överhuvudtaget. Där är vi tyvärr inte idag.

Envikens fiber har nu lämnat in ansökan för två områden, -Lingheds Änga och Hedgårdarna-Björkboda-Marnäs. Där bedömer vi att det möjligen finns en chans att få bidrag.
Vi får ibland höra att man i nuläget klarar sig utan fiber och att man tänker ansluta till fiber senare. Faktum är att en framtida anslutning blir betydligt dyrare, - vi får inga bidrag ( nu kan vi få 50% ) och etableringskostnaden per fastighet för t.ex. fiberblåsningsutrustning och grävmaskiner blir dyr vid enstaka fastighetsanslutningar.
Även om en fiberkabel finns i vägen utanför huset kan det ändå bli fråga om grävning till ett optpskåp som ligger längre bort. Att sedan blåsa i fiber i tomslangen kräver speciell utrustning som är dyr att använda.
Om du tvekar att ansluta nu rekommenderar vi att du låter dra fram fiber till din fastighet men avvaktar med att driftsätta den. I dagsläget kostar en avvaktande anslutning 14 000:- (inkl. moms).
Driftsättning kostar f.n. 6 000:-.

 
Lång livslängd - ökat värde Fiber VS koppar
Ett fibernät är en långsiktig investering. Det kommer att kunna fungera i flera generationer framöver. Om du ansluter dig till fibernätet ökar du värdet på din fastighet samtidigt som den blir mer attraktiv och lättare att sälja. Vi kan nämna att redan idag har Envikens Fiber, i samband med fastighetsförsäljning i Rönndalen, fått förfrågningar från mäklare om möjligheten för presumtiva köpare att få fiber indraget i huset. Dagens kopparnät för telefoni och Internet är sårbart, långsamt och omodernt. Hastigheten har nått sitt maximum och avtar märkbart med ökat avstånd från telestationen. Moderna fibernät är snabbare, inte lika sårbara och ger oberoende av hur långt från teknikboden du befinner dig, samma hastighet och likvärdiga tjänster. Kopparnäten håller på att monteras ned, något som givetvis skyndas på av fiberutbyggnaden.
Den som bor i ett område där det byggs ett fibernät, men inte ansluter sig får troligtvis räkna med att klara sig utan fast telefoni och Internet på sikt.

 
Fiber VS mobilt Landsbygdsutveckling
Den som bor nära en mobilmast kan tycka att man istället kan skaffa sig ett mobilt bredband. Observera dock att överförings-hastigheten avtar avsevärt med ökat avstånd från masten. Idag är det kanske hållbart att ordna sin Internetanslutning så här men inte att titta på TV.
Våra vanor och behov utvecklas hela tiden. Via Internet tittar vi alltmer på film och olika play-tjänster, vilket ökar datatrafiken oerhört mycket. Eftersom mobiloperatörerna mer och mer övergår till att ta betalt per överförd megabite kan detta bli väldigt kostsamt.
Din fiberanslutning räknar inte på hur många megabite du nyttjar.

 
Fibernäten främjar utvecklingen av Sveriges landsbygd. Vill vi att unga familjer och enskilda stannar i eller flyttar till Enviken och att våra företag får bra förutsättningar för sin verksamhet måste vi göra vad vi kan för att fibernäten byggs ut.
Att arbeta på distans blir allt vanligare och bör uppmuntras. Att resandet kan minskas är naturligtvis positivt för miljön

 
Bättre upplevelse Ljus istället för elektricitet
En fiberansluten TV får bättre bild med högre upplösning. Fibernätet kommer även att klara framtidens TV-apparater, som redan nu säljs i handeln. Våra vanor förändras hela tiden. Vi vänjer oss alltmer vid att se på olika playtjänster, video on demand och att streama både musik och film.
Den gamla tekniken att skicka signaler i ett kopparnät som t.ex. Telenätet, görs som bekant genom elektriska impulser. Systemet har begränsningar i överföringshastighet och är känsligt för t.ex. åsk-nedslag. Kapaciteten för enskilda användare är beroende av hur många som är inkopplade samtidigt.
I ett Fibernät skickas signalerna som ljus i olika frekvenser. Ljuset, vars hastighet är ca 300 000 km per sek, kan med dagens tekniska utrustning överföra upp till 1000 miljoner "bit" per sekund.
Fiberkabeln grävs normalt ned i marken och är inte känslig för åska, stormar eller fukt. Och du behöver inte oroa dig för hur många som är ute på Internet samtidigt som du.

 
Spara pengar på abonnemangen Fler spännande tjänster i framtiden
En fiberansluten fastighet har tillgång till ett s.k. "öppet nät". Det innebär att det råder full konkurrens om dig bland tjänsteleverantörerna, vilket naturligtvis pressar priserna. Många kan sänka sina kostnader för telefoni, TV och Internet avsevärt.
Vi har exempel från personer i Enviken som sparat upp till 350:-/mån efter anslutning till fiber. En anslutningsavgift på 20 000:- är då betald på mindre än fem år.
Dessutom höjs värdet på en fastighet med fiber. Siffran 40 000:- har nämnts av mäklare som ett cirka-värde.

 
Idag använder vi fibernät främst till telefoni, Internet och TV. En del ansluter även sina inbrottslarm, övervakningskameror och värmepumpar och styr dessa från sina smarta telefoner. Framöver kommer ännu fler tjänster att möjliggöras via fibernäten, t.ex. trygghetslarm och sjukvård på distans.
Envikens fiber

är en ekonomisk förening med syfte att få fibernät utbyggda i Enviken. Det är alltså inte ett företag som "säljer" en produkt, utan en förening som arbetar ideellt för medlemmarnas bästa.
Vill Du ha fiber till din fastighet är ditt första steg att bli medlem i Envikens fiber.

Blankett för medlemsansökan finns här