Ansökningsblankett
 

Envikens Fiber EF


 

Ansökan om medlemskap

 

Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Envikens Fiber Ekonomisk förening. Jag är införstådd med att

  • När jag erbjuds anslutning till det fibernät som är under utbyggnad kommer jag att ansluta min fastighet till nätet eller avsluta mitt medlemskap. 

  • I de fall kanalisation behöver anläggas på min mark godkänner jag detta.

  • Betalning av medlemsavgiften sker mot faktura.


Ansökan skickas till

Envikens Fiber
c/o Annelis Redovisning
Tängervägen 19
790 26 Enviken
eller Envikens Fiber
c/o Arne Nygren
Björkboda 140
790 26 Enviken
arne_nygren@outlook.com

Beslut

  • Ansökan beviljas  Medlemsavgift 200 kr 

  • Ansökan avslås (engångsavgift vid inträde)

Enviken 20___-___-___

_______________________________