Fram till och med onsdagen den 31 maj pågår upphandling av entreprenör för att bygga ett fiberoptiskt områdesnät för byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och delar av Hedgårdarna. Eventuella frågor från och svar till entreprenörer presenteras här nedan.


Fråga 1: Hur säkerställs att förläggningskvalitén är uppfylld för befintlig 40/33-slang med avseende på klenkanalisering av 3-5 dukter? Alternativt förtydliga att stopp vid blåsning av ovan hanteras via ÄTA.  

Svar: Stopp pga skada eller förträngning på slang 40/33 eller bristfällig skarv får hanteras som ÄTA.

 

Fråga 2: Specificera ”Arbete i teknikbod”

Svar: Arbete i teknikbod framgår av AFB.53 not 4).  Montering av passiv utrustning ingår, d:o av aktiv utrustning ingår inte i  entreprenaden.