Envikens Fiber Ekonomiska Förening

Envikens Fiber bildades 2013 med uppgift att arbeta för att boende i Envikens kommundel och Lingheds Änga skulle få tillgång till bredband via fiber. Föreningen har för närvarande ca 300 medlemmar.

Första etappen innebar utbyggnad i Rönndalen. De 32 första anslutningarna gjordes 2014. Sedan dess har fler och fler upptäckt fördelarna med fiber och anslutit sig till byns fibernät. 2016 beviljades föreningen bidrag för Lingheds Änga. Det projektet är snart helt klart vilket innebär att 13 av byns 17 åretruntbostäder får fiberanslutning. Dessutom ansluts någon sommarstuga.

Under maj 2017 pågår upphandling av entreprenör för utbyggnad av områdesnät för byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och delar av Hedgårdarna.

Föreningens styrelse har för närvarande följande utseende:

Arne Nygren ordförande arne_nygren@outlook.com 072-5505439
Susanne Tigerstrand vice ordf. susanne@tigerstrandsredovisning.se 070-3724431
Magnus Fogd magnus@eteab.se 073-0768001
Hans-Lennart Lindgren hanslennartlindgren@yahoo.se 073-0536129
Lennart Sandgren lempagneta@hotmail.com 070-2913403
Conny Andersson suppleant conny.andersson@envikenselkraft.se 070-2112606
Mona-Lisa Björkman suppleant mona-lisa.holen@outlook.com 070-3303569
 
Ansökningsblankett Föreningens stadgar