Envikens Fiber Ekonomiska Förening

Envikens Fiber bildades 2013 med uppgift att arbeta för att boende i Envikens kommundel och Lingheds Änga skulle få tillgång till bredband via fiber. Föreningen har för närvarande ca 300 medlemmar.

Första etappen innebar utbyggnad i Rönndalen. De 32 första anslutningarna gjordes 2014. Sedan dess har fler och fler upptäckt fördelarna med fiber och anslutit sig till byns fibernät. 2016 beviljades föreningen bidrag för Lingheds Änga. Det projektet är snart helt klart vilket innebär att 13 av byns 17 åretruntbostäder får fiberanslutning. Dessutom ansluts någon sommarstuga.

Under maj 2017 pågick upphandling av entreprenör för utbyggnad av områdesnät för byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och delar av Hedgårdarna.

Föreningens styrelse har för närvarande följande utseende:

Arne Nygren ordförande arne_nygren@outlook.com 072-5505439
Nova Quiding Roos vice ordf. nova.roos@gmail.com 070-3382848
Hans-Lennart Lindgren Sekreterare hanslennartlindgren@yahoo.se 073-0536129
Darius Pranckunas  Ledamot dariusenviken@yahoo.se 0739937230
Jonas Eklund Ledamot jonasilurbo@gmail.com 076-7990007
Lennart Sandgren Ersättare lempagneta@hotmail.com 070-2913403
 
Ansökningsblankett Föreningens stadgar