När Du säljer eller köper Din fastighet!

När Du säljer en fastighet ansluten till fibernätet bör Du tänka på följande:

  1. Anmäl till Envikens Fiber att Du har sålt Din fastighet. Det går bra att skicka ett mail (se sidfoten).

  1. Anmäl ägarförändringen även till Falu Stadsnät (stadsnat@fev.se)

  1. Självklart bör Du ju även göra en anmälan till Din tjänsteleverantör.

  2. När Du säljer Din fastighet upphör Ditt medlemskap i Envikens Fiber (såvida Du inte äger andra fastigheter i området där Envikens Fiber ansvarar för nätet). Den engångsavgift Du betalade vid inträdet i föreningen (200:-) återbetalas.

  1. Anslutningskostnaden och andra kostnader Du haft för att få fiber indraget räknar Du givetvis med i den köpesumma Du vill ha för Din fastighet.

 

När Du köper en fastighet ansluten till fibernätet bör Du tänka på följande:

  1. Anmäl till Envikens Fiber att Du köpt den aktuella fastigheten (adresser se sidfoten). Om Du vill nyttja fibern i den förvärvade fastigheten måste Du bli medlem i Envikens Fiber ek för. Blankett för medlemsansökan finns här för utskrift och på Tempo i Rönndalen.

  1. Efter att Du skickat in medlemsansökan kommer en faktura på inträdesavgiften (för närvarande 200:-). För att nyttja fibernätet debiteras sedan en månadsavgift, för närvarande 40:-. Avgiften faktureras inte av Envikens Fiber utan av Falu Energi och Vatten.

  2. Beställ önskade tjänster på Falu Stadsnäts hemsida, www.falustadsnat.se/serviceguide/

 
Envikens Fiber ek för
org.nr 769626-1796
c/o Tigerstrand,Marnäsv. 3
790 26 Enviken
Bg 170-2034
Arne Nygren
Ordförande
072-5505439
arne_nygren@outlook.com