2019-08-08

Envikens Fiber informerar!

Från och med den 1:a september höjs avgiften för att ansluta nya fastigheter till fibernätet i Enviken. Höjningen gäller enbart anslutningar i Rönndalen, Lingheds Änga, Vallbyn, Hedgårdarna, Björkboda och Marnäs. Avgiften höjs då från nuvarande 22 600 till 25 000 kr.

För att få den lägre avgiften räcker det att man anmäler intresse senast den sista augusti genom att mejla till envikensfiber@gmail.com eller genom att ringa/SMS:a till 072-55 05 439.

Avgiften kan för de allra flesta fastighetsägare reduceras med 1 400:- i s.k. RUT-avdrag.

Grävning inom tomtgräns (max 20 m) ansvarar fastighetsägaren för.

För de byar som ännu inte fått fibernät finns för närvarande inga bidrag att söka, och utan bidrag skulle en anslutningsavgift bli orimligt hög. Tidigast år 2021 finns nya bidrag att söka. Hur stor anslutningsavgiften blir för dessa byar bestäms när vi vet anslutningsgraden och hur stort bidrag vi kan få.

Mvh Styrelsen