Balungstrand

2005 blev norra delen av Övertänger en by för sig: Balungstrand.
Vi är inte många bofasta, men här finns ju sågverket Balungstrands såg AB.
En stor industri med många arbetstillfällen i Enviken.