Remissvar från Envikens Intresseförening
Landsbygdsprogram Falu Kommun


Vi i Envikens intresseförening tackar för att landsbygdsprogrammet nu ska revideras. Det som vi
anser är bristvara i remissen är klara tydliga mål!
Hur många fler invånare kommer finnas om 20 år i respektive ort? Kan vi se att Kopparstaden tar
startpinnen och bygger lägenheter?


Om vi växer, följer de sociala funktioner som skola,vård och omsorg med?
Frågorna är många och svaren är tyvärr helt avgörande i hur orterna kommer att utvecklas när
det gäller företagandet och inflyttning.


Vi kan ta Enviken som exempel.


Idag finns inte bostäder i Enviken för vare sig ungdomar eller seniorer. Många äldre med stora
omsorgsbehov bor kvar i sina gårdar och hus, vilket i sin tur stoppar inflyttandet av barnfamiljer.
Den dagen gården eller huset så blir ledigt är renoveringsbehoven näst intill övermäktiga en hårt
arbetande barnfamilj. - Kopparstaden? Börjar dom, finns stor chans att privata byggentreprenörer
tar efter.


Våra öppna landskap växer igen,låt en liten del av jordbruksmarken tas för nybyggnation så en
förtätning äger rum,ingen vill ha sly utanför dörren....
Förenkla byggtillstånd i sjönära områden.
Jobba fram byggbar attraktiv mark. Detta ihop med markägaren!


Cykelvägar är något som defenitivt glömts bort i småorterna. I Enviken får våra barn samsas på
småvägar utan vägren med mycket tung trafik ,till och från både skola och fotbollsträning... Våra
barn får även korsa den tungt trafikerade riksvägen utan övergångsställen eller annan
säkerhetsövergång.
-Skulle detta vara möjligt i Falun?


Vårdcentral,apotek,bibliotek,tandläkare mm det blir att ta sig till Svärdsjö, över en mil bort.
Krångligt och dyrt...vi blir allt äldre!- Finns möjlighet att återigen få tillbaka våra sociala funktioner i
någon slags mobil verksamhet? Livskvalité !


Polis och övriga samhällsfunktioner.... Det blir att ta sig till Falun 3,5 mil enkel resa. Kan vi se en
funktion i framtiden som hyser det mesta under samma tak som kanske kan ha öppet 2dgr i
veckan? Sparar många onödiga resor samt bidrar till att allt fler kan arbeta hemifrån i högre grad.
Miljötänk! Livskvalité !


När det gäller våra få tappra bönder som finns kvar..Ge dom alla verktyg och förutsättningar som
finns för att de ska öka i antal och fortsätta bruka vår jord samt hålla marken öppen...-Kommunen
kan bidra med många förenklingar i regelverk och ansökningar!


Flytta gärna ut tex miljö och samhällsförvaltningen till en mindre ort, vi får då en större närhet med
invånarna och bidrar till en positiv landsbygdsutveckling samtidigt som vi frigör ytor till innerstadens
utveckling!


Bredband skall naturligtvis bli en självklarhet för oss alla!


Skötsel av det offentliga rummet måste hårdprioteras då igenväxta och illa klippta gräsmattor
bidrar till ett tråkigt och hårt klimat. Belysning ska finnas och fungera. Säker och trygg ska alla
känna sig i Falu Kommun.


Om vatten och avlopp inte byggs ut måste andra lösningar få godkänt. Hjälp istället för stjälp!

Vi i Enviken anser att det mest akuta för dagen är äldreboenden samt seniorboenden. Våra krav
på en ny förskola kvarstår då den nuvarande är under all kritik!


Mvh Envikens Intresseförening